Подзаконски прописи

Правилник о евиденционој пријави и одјави сезонских радника

Преузимање правилиника о евиденционој пријави и одјави сезонских радника

Образац потврде о радном ангажовању

Преузимање обрасца потврде о радном ангажовању.

Правилиник о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника

Преузимање правилиника о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника.