Подзаконски прописи

Правилник о евиденционој пријави и одјави сезонских радника

Преузимање правилиника о евиденционој пријави и одјави сезонских радника

Образац потврде о радном ангажовању

Преузимање обрасца потврде о радном ангажовању.

Правилник о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника

Преузимање правилника о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника.