Апликација Сезонци пружа могућност једноставног, лаког и брзог пријављивања и одјављивања сезонских радника од стране правног или физичког лица који су се претходно регистровали на порталу www.sezonskiradnici.gov.rs.

Путем апликације Сезонци може се извршити увид у месечну евиденцију ангажовања сезонских радника, доделити овлашћења за пријаву и одјаву сезонских радника, пријaвити и одјавити сезонске раднике, извршити увид у поднете пореске пријаве.

Приступ електронским сервисима Пореске управе путем апликације Сезонци врши се уз помоћ QR кода, који је потребно очитати са портала www.sezonskiradnici.gov.rs .

Путем апликације Сезонци није могуће електронско плаћање пореских обавеза.

Корисници апликације се могу информисати о новостима и саопштењима релеватних институција у вези са применом Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, као и пронаћи информације о функционисању портала на www.sezonskiradnici.gov.rs.

Апликацију Сезонци можете преузети овде.