Пореска управа се обавезује да ће поштовати анонимност и приватност корисника апликације Сезонци.

Путем апликације Сезонци Пореска управа може прикупљати личне податке корисника – име, адреса, телефонски број или адреса електронске поште искључиво у сврху што бољег увида у захтеве и потребе корисника, квалитетнијег информисања корисника апликације, као и израдe анализа у вези са сезонским ангажовањем у пољопривреди.

Пореска управа се у потпуности одриче сваке одговорности (i) која на било који начин може настати коришћењем апликације, или је на било који начин у вези с коришћењем ове апликације, (ii) за било које радње корисника употребом или злоупотребом садржаја апликације, те за (iii) било какву штету која може бити проузрокована кориснику или било којој трећој страни у вези с употребом или злоупотребом коришћења садржаја апликације.

Пореска управа задржава право да, зарад бољег корисничког исуства и заштите приватности корисника, поједине информације не прикаже кориснику, уколико путем апликације Сезонци приступа подацима са другог броја/уређаја у односу на онај који коришћен приликом иницијалне инсталације апликације.

У појединим сегментима апликације Сезонци биће потребно да доставите своје личне податке, чиме пристајете на прописе о заштити података о личности и дозвољавате да Вас путем порука и нотификација у оквиру апликације информишемо о општим информацијама, као и персонализованим информацијама које сами дефинишете у оквиру апликације.

Сви подаци и информације у апликацији Сезонци могу се користити искључиво у личне и некомерцијалне сврхе.

Није дозвољено модификовање, копирање, штампање, јавно приказивање и репродуковање, дистрибуирање или на други начин јавно објављивање података и информација из апликације у комерцијалне сврхе.

Уколико корисник жели да уклони апликацију Сезонци са свог мобилног уређаја неопходно је да изврши деинсталацију/брисање исте.

Пореска управа задржава право измене садржаја апликације Сезонци.

Мобилна апликација Пореске управе Сезонци је власништво Пореске управе и заштићена је ауторским правима.