Обавештење о радном ангажовању страних држављана преко портала Сезонски радници

13.05.2019.

Подсећамо послодавце да је за ангажовање и регистрацију страних држављана преко портала, у складу са Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима („Сл. гласник РС бр. 50/19“) и Правилника о Евиденционој пријави и одјави сезонских радника („Сл. гласник РС бр. 3/19“) неопходно да страни држављани поседују Евиденциони број за странце који издаје Министарство унутрашњих послова.

Више информација о пословима везаним за стране држављане Министарства унутрашњих послова налази се овде.